Zdjęcia z Mszy św. odprawionej 08.03.2015r. przez ks. biskupa Pawła Stobrawe już wkrótce.„Zmartwychwstały Pan królestwo objawił dziś! Wszechmogący Wódz okazał swoja moc!” Czcigodni Wierni. Już po raz kolejny liturgia pozwala nam przeżyć wielką tajemnicę naszej wiary – Męki, Śmierci i chwalebnego Zmartwychwstania naszego Pana, Jezusa Chrystusa. To wydarzenie, w którym jest cała nasza nadzieja i moc stanowi fundament naszej chrześcijańskiej tożsamości. Jak pisze Św. Paweł: „jeżeli Chrystusa nie zmartwychwstał to próżna jest nasza Wiara”. Zmartwychwstanie Chrystusa jest dla nas ostatnią wśród zmiennych dróg życia, gdzie wszystko mija. Ono nam przypomina, że trwa tylko Bóg, że Bóg sam wystarczy. Niech te Święta będą czasem wyśpiewywania radosnego Alleluja na cześć Zmartwychwstałego. Niech Jego blask opromienia wszystkie życiowe trudy, abyśmy umierając z Chrystusem, wraz z Nim mogli powstać z martwych i postępować w nowości życia ku chwale majestaty Boga Ojca. Niech tej wewnętrznej przemianie towarzyszy Duch Święty, Źródło Świętości, bez którego nikt nie może powiedzieć że Jezus Żyje.

Ks. Jacek Woźnica proboszcz
Ogłoszenia przed Świętami Wielkiej Nocy.
02.04.2015 czwartek 8:00 odwiedziny chorych naszej parafii.

Sakrament pokuty.

30.03.2015 poniedziałek od godz. 17:00
31.03.2015 wtorek od godz. 17:00
01.04.2015 środa od godz. 17:00
02.04.2015 czwartek od 7:00 do 8:00 w kościele św. Jana Po obrzędach w kościele św. Piotra i Pawła
03.04.2015 piątek od 7:00 do 8:00 w kościele św. Jana po obrzędach w kościele św. Piotra i Pawła
04.04.2015 sobota od 7:00 do 8:00 w kościele św. Jana

Nabożeństwo Drogi Krzyżowe.
03.04.2015 piątek 10:00 w kościele św. Jana

Święcenie pokarmów

04.04.2015 sobota
11:00 w kościele św. Jana
11:30 w kościele św. Jana
12:00 w kościele św. Piotra i Pawła

Adoracja Najświętszego Sakramentu.

02.04.2015 czwartek po obrzędach w „ciemnicy” do 21:00
03.04.2015 piątek od 11:00 w „Ciemnicy” do 18:00
Po obrzędach w „Grobie Pańskim” do 21:00
04.04.2015 sobota od 12:00 w „Grobie Pańskim do 21:00


_______________________________________________________
                            
Wykonanie: Damian Lesik   Parafia Sieraków Śląski © 2014
Oficjalna strona parafii Sieraków Śląski

       
Główna
Ogłoszenie